Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку може отримати квеструм КвестПарк про Користувача.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно фізичної особи (суб’єкту персональних даних).
1.1.2. «Обробка персональних даних» – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.3. «Конфіденційність персональних даних» – обов’язкове дотримання вимоги не допускати поширення персональних даних без згоди суб’єкта або наявності іншої законної підстави.

2. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
2.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Квеструм КвестПарк щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які надає Користувач.
2.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми та включають в себе наступну інформацію:
2.2.1. прізвище, ім’я, по батькові Користувача;
2.2.2. дата народження;
2.2.3. регіон;
2.2.4. номер телефону;
2.2.5. адреса електронної пошти (e-mail).

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА
3.1. Персональні дані Користувача Квеструм КвестПарк може використовувати тільки для установки з Користувачем зворотного зв’язку.

4. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
4.2. При втраті або розголошення персональних даних Квеструм КвестПарк інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.
4.3.Квеструм КвестПарк приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
4.4.Квеструм КвестПарк спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.